สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้มีอยู่มากมายและหลายที่มากและในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นก็ได้มีอยู่หลากหลาย เช่นกันไม่ว่าจะเป็นภาคต่างๆของในประเทศและภาคตะวันออก นั้นก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่มีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวสูงเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ที่มีความน่าท่องเที่ยวสูงอีกด้วยเช่นสถานที่ท่องเที่ยวมากมายต่อไปนี้

  1. เดอะ เวโลนา(The Verona) ที่จังหวัดปราจีนบุรี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความคล้ายกับ อิตาลี(Italy) ซึ่งเป็นสถาที่ที่สามารถเดินถ่ายรูป และมีการที่สามารถที่จะทำการนั่งเรือเล่นได้อีกด้วย

  1. ออนเซน จังหวัดปราจีนบุรี

เป็นออนเซ็นและสปาที่มีความคล้ายกับญี่ปุ่น ที่สามารถทำการที่จะแช่น้ำแร่ได้อย่างสบายตัวและนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีห้องพักให้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะค้างคืนอีกด้วย ซึ่งมีความคล้ายกับประเทศญี่ปุ่นอญุ่เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

  1. ทุ่งโปร่งทองที่จังหวัดระยอง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการถ่ายรูปเป็นอย่างมากและยังมีธรรมชาติที่มีความสวยงามด้วย และนอกจากนี้ยังได้รับชมธรรมชาติของต้นไม้เย็นๆและยังมีป่าชายเลนอีกด้วย และที่นี่ยังเป็นที่ๆมีการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติและนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ของอนุบาลสัตว์น้ำอีกด้วย

  1. ทุ่งดอกไม้ป่าดงนาทามที่จังหวัดอุบลราชธานี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทางทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนี้เหมาะที่จะมาท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่จะมีดอกไม้ตามทุ่งต่างๆ และนอกจากนี้สามารถที่จะมองเห็นดอกไม้ตลอดไปยังเส้นทางที่จะเป็นจุดพักผ่อนของเราและมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์อยู่อีกด้วย

  1. แก่งชมดาวที่จังหวัดอุบลราชธานี

เป็นสถานที่ที่มีลายของหินนั้นรูปทรงแปลกๆอยู่เป็นอย่างมากนอกจากนี้บางพื้นที่ของแก่งชมดาวนี้จะเป็นหินที่ซ้อนกันหรือบางที่ที่เป็นดินแห้งๆ ต้องมีแอ่งน้ำขนาดน้อยใหญ่ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละจุด นอกจากนี้ยังมีหาดที่สามารถชมดาวที่มีลักษณะที่เป็นหน้าผาสูงและกว้างเหมือนกับมีน้ำไหลผ่านตลอดเวลา และนอกจากนี้ยังมีก้อนหินตรงกลางที่สามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปได้อีกด้วย

  1. บ้านพักโฮมสเตย์ที่จังหวัดจันทบุรี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยอดฮิตและมีกิจกรรมมากมายให้ได้ทำ และนอกจากนี้ยังมีเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงาม และยังสามารถที่จะทำการนอนดูดาวได้อย่างดีอีกด้วย

  1. เกาะช้างที่จังหวัดตราด

เป็นเกาะที่มีความน่าท่องเที่ยวในหน้าร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งมีอากาศที่สดใสและเหมาะกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งมีทะเลใสและหาดทรายสีขาว ที่ทำให้ได้บรรยากาศเหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างดีและยังจะมีกิจกรรมให้ได้ทำอีกมากมาย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  gclub casino online มือถือ