พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี

        พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี แปลว่าอะไรคนนิยมไปท่องเที่ยวพวกพิพิธภัณฑ์กันบ้างโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะถูกทางโรงเรียนบังคับให้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งที่จังหวัดราชบุรีนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งมีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 โดยในปีที่มีการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มมีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ. 2465

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี โดยที่นี่จะเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานและนิทรรศการต่างๆเอาไว้ซึ่งภายในก็จะมีพวกรูปปั้นที่สร้างมาจากสถาปัตยกรรมร่วมสมัยทั้งแบบของตะวันตกโดยของที่มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดราชบุรีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ซึ่งถามพิพิธภัณฑ์ยังคงมีการอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาดูเห็นถึงความรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและที่สถานที่แห่งนี้ยังมีการแสดงถึงประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์จังหวัดราชบุรีโดยเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคหินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาอันยาวนานนี้

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี ได้แก่พวกเรื่องโบราณต่างๆที่ถูกค้นพบทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำพวกโบราณวัตถุเหล่านี้นำมาแสดงให้ประชาชนได้เห็นวิวัฒนาการของการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ตั้งแต่ในยุคอดีตมาจนถึงยุคปัจจุบันโดยจะมีแบ่งการแสดงออกเป็นหลายโซนไม่ว่าจะเป็นโซนโบราณคดีชนศิลปะพื้นบ้านโซนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในการดำรงชีวิต

ที่สำคัญก็ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนของคนจังหวัดราชบุรีในอดีตว่ามีการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรรวมถึงมีการจัดแสดงการละเล่นที่คนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเคยแสดงเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาและที่นี่ยังมีการสร้างอาคารไว้อย่างสวยงามมีการทาสีเป็นสีชมพูหลังคาสีส้มซึ่งให้ความแปลกตากับผู้ที่มาพบเห็นเป็นอย่างมากรอบรอบบริเวณอาคารก็มีการจัดทำเป็นสวนดอกไม้อย่างสวยงามซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่สามารถที่จะถ่ายรูปความงดงามของสวนดอกไม้แห่งนี้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีนี้ไม่ได้มีการจัดแสดงเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดตนเองเท่านั้น

แต่ยังมีการแบ่งห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ต่างๆตั้งแต่สมัยอยุธยา  สมัยทวารวดี   สมัยลพบุรี    สมัยรัตนโกสินทร์     รวมถึงมีการจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของทางหินดินแร่ธาตุต่างๆว่าที่จังหวัดราชบุรีนั้นมีการใช้ดินและหินเป็นแบบไหนรวมถึงมีการแสดงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและที่สำคัญยังมีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตของคนในจังหวัดราชบุรี

ซึ่งมีทั้งเชื้อสายไทยและเชื้อสายลาวโส้งรวมถึงยังมีเชื้อสายกะเหรี่ยงปนอยู่ด้วยและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือการแสดงโอ่งมังกรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีที่หากใครพูดถึงจังหวัดราชบุรีสิ่งที่นึกถึงอย่างแรกนั้นก็คือโอ่งมังกรของที่นี่เอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  บาคาร่าขั้นต่ำ 10 บาท